Det här är vi

Konstnärligt campus är en unik miljö för forskning, utbildning och evenemang inom arkitektur, design och konst. På Konstnärligt campus finns Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan och Bildmuseet - universitetets museum för nutida bildkonst. Här finns också digitala experimentverkstaden Humlab-X och under 2014 öppnade Inkubatorn Sliperiet som är en mötesplats för forskare, studenter, näringsliv och offentliga organisationer.

Designhögskolan öppnades 1989. På Designhögskolan bedrivs utbildning i världsklass. Här finns omkring 130 studenter från 29 olika länder. Designhögskolan har ett omfattande samarbete med externa partners och företag. BMW, Audi och Philips står i kö för att rekrytera de bästa studenterna och hela 95 % av studenterna har anställning sex månader efter examen. Designhögskolan är högt placerad i internationella rankingar och har fått en rad utmärkelser. I år har skolan blivit nominerade 13 gånger till IDEA (International Design Excellence Award).
www.uid.umu.se

Arkitekthögskolan grundades 2009. Här studerar 175 studenter, men när skolan är fullt utbyggd kommer omkring 250 studenter att finnas här. Utbildningen attraherar studenter från hela världen. Många medarbetare har också internationell bakgrund. Arkitekthögskolan samarbetar med Londonbaserade ingenjörsfirman AKT och Stuttgartbaserade ingenjörsfirman Transsolar, samt med många både svenska och internationella arkitekter. Sedan starten 2009 har skolan successivt byggts upp som ett internationellt laboratorium, som utvecklar och utbildar konstnärliga och innovativa arkitekter som har som ett av sina mål att förbättra samhället genom ett hållbart perspektiv.
www.arch.umu.se

Konsthögskolan grundades 1987. Då bedrevs undervisningen i Scharinska träsliperiet. Nu finns Konsthögskolan i nya lokaler i hjärtat av Konstnärligt campus. Konsthögskolan har varje år runt 300 sökande, av dem antas 15 till 20 till utbildningen. Här utbildas konstnärer med kompetens att arbeta såväl nationellt som internationellt. För närvarande studerar 70 studenter på Konsthögskolan. Fokus ligger på det individuella konstnärliga uttrycket, på konstens kritiska potential, och på en mångfald av tankesätt, kultur och uttryck. Samarbeten över lands- och kulturgränser är en självklar del i verksamheten och skolan har flera internationellt aktiva konstnärer som gästlärare.
www.art.umu.se

Humlab-X startades 2012 som en del av Humlab. Humlab finns på Campus Umeå och här möts humaniora, kultur med digital teknik i en kreativ studiomiljö. Det digitala är inte bara ett verktyg, det är också en arena, en uttrycksform och ett studieobjekt. Humlab har många samarbetsparter runt om i Sverige och övriga världen. För närvarande är Humlab inlvolverat i ett flerårigt forskningsprojekt - Media Places - med Stanford University (USA) och Lunds universitet. Humlab har bidragit till att Umeå universitet idag är en stark aktör inom området digital humaniora och kultur.
www.humlab.umu.se

Bildmuseet  är en plats för upplevelse, reflektion och diskussion. Här visas utställningar med internationell samtidskonst och bildkultur tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Existentiella, politiska och filosofiska frågor är centrala i programmet. Utställningarna kompletteras av konstnärspresentationer, föreläsningar, film och andra evenemang. Bildverkstäder och pedagogiska aktiviteter inspirerar till eget skapande. Bildmuseet har etablerat sig som en av landets mest intressanta scener för samtidskonst och bildkultur. Museet samarbetar med konstnärer och konstinstitutioner över hela världen och har fått ett hederspris av juryn för European Museum of the Year.
www.bildmuseet.umu.se

Sliperiet är en nytänkande miljö för samverkan och experimenterande, där forskning, undervisning och innovationer kan utvecklas. Här möts forskare, företag, studenter, entreprenörer och kreatörer för att föda och förverkliga idéer. I Sliperiet finns prototyplabb och studios för visualisering och mediaproduktion, utrustade med kraftfull digital produktionsteknik. Här finns en företagsinkubator för konstnärliga och kreativa näringar, och här finns kontorsplatser för forskare, studenter, kreatörer och entreprenörer. Sliperiets labb och studios bygger på öppen innovation och en kultur av att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Tillsammans skapar infrastrukturen och mötesplatsen en miljö som saknar motsvarighet i Europa.
www.sliperiet.umu.se